Email

slowinska@miralex.pl

ul. Św. Szczepana 25

61-465 Poznań

Social media

Szkolenia

Zdrowe Nogi  >  Szkolenia

Jesteśmy jednostką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr. ew. RIS 2.30/00204/20210 nadanym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Umożliwia to pozyskanie zwrotu kosztów związanych ze szkoleniem wszystkim osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Terminy nadchodzących Szkoleń

  • 02.12.2022 r. szkolenie z zakładania klamry metalowej VHO Osthold Perfect – 1000 zł brutto
  • 05.12.2022 r. Warsztaty z zakresu specjalistycznej pielęgnacji stóp „ Zdrowe Nogi” 1000 zł brutto

Szkolenia odbywają się w Luboniu k. Poznania w godz. 09:00 – 17:00