+48 606 371 273

debska@miralex.pl

ul. Św. Szczepana 25

61-465 Poznań

Social media

Szkolenia

Zdrowe Nogi  >  Szkolenia

Jesteśmy jednostką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr. ew. RIS 2.30/00204/20210 nadanym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Umożliwia to pozyskanie zwrotu kosztów związanych ze szkoleniem wszystkim osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Terminy nadchodzących szkoleń
30.11 warsztaty ze specjalistycznej pielęgnacji stóp Zdrowe Nogi
01.12 szkolenie z zakładania klamry metalowej VHO Osthold Perfect
02.12 szkolenie z pobierania prób do badań mikologicznych Pedimyk
03.12 szkolenie z wykonywania ortez indywidualnych Pediort