SZKOLENIA

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata zaliczki w odrębnie ustalonej przez organizatora wysokości. Rezygnacja z udziału w w/w szkoleniu winna być zgłoszona organizatorowi w formie pisemnej lub mailowej co najmniej z wyprzedzeniem siedmiu dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie skutkuje tym, że wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi (ulega przepadkowi na rzecz organizatora).  

 

Kontakt:    

WSZYSTKIE SZKOLENIA:        

mentel@miralex.pl ; tel. 61 8350593; 

PODSTAWOWEZAAWANSOWANE Galeria zdjęć


04/2020

Termin Szkolenie Miasto
20-04-2020
Ilość dni: 1
Warsztaty ZDROWE NOGI Warszawa
21-04-2020
Ilość dni: 1
ZAKŁADANIE KLAMER DRUTOWYCH VHO OSTHOLD PERFECT Warszawa
22-04-2020
Ilość dni: 1
PEDIMYK - GRZYBICE ORAZ POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MIKOLOGICZNYCH Warszawa

05/2020

Termin Szkolenie Miasto
11-05-2020
Ilość dni: 1
Warsztaty ZDROWE NOGI Poznań
12-05-2020
Ilość dni: 1
ZAKŁADANIE KLAMER DRUTOWYCH VHO OSTHOLD PERFECT Poznań
13-05-2020
Ilość dni: 1
PEDIMYK - GRZYBICE ORAZ POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MIKOLOGICZNYCH Poznań
14-05-2020
Ilość dni: 1
PEDIORT – SZKOLENIE Z WYKONYWANIA ORTEZ INDYWIDUALNYCH Poznań
PODSTAWOWE

Refleksologia

Refleksologia-budowanie stanu homeostazy

Specjalistyczny masaż twarzy i głowy

w oparciu o akupunkty i mapy somatotropowe

Kurs 2- dniowy

 

Dzień 1

      początki refleksologii, zalety stosowania

       meridiany niewidzialne kanały energetyczne

      akupunkty

       przerwa kawowa

       mapy somatotropowe

       prezentacja metody oraz technik

        przerwa obiadowa

       rozpoczęcie warsztatów

Dzień 2

      przypomnienie informacji o akupunkatch oraz mapach somatotropowych

      pokaz masażu i utrwalenie technik

       przerwa kawowa

      warsztaty, indywidualne korekty technik manualnych

      diagnoza energetyczna

       przerwa obiadowa

      mapy narządowe i punkty odruchowe

      karty pacjentów, indywidualne podejście do klienta

      zakończenie warsztatów, wręcznie dyplomów

 

 

Koszt 1500 zł brutto od osoby

KONTAKT: tel. 600 368 600      email : dwisniewska@miralex.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ZDROWE NOGI

 

 

 

Szkolenie ZDROWE NOGI przeznaczone jest dla osób, które posiadają elementarną wiedzę z zakresu kosmetyki. Program realizowany podczas 2-dniowego kursu ma na celu zapoznanie ze specyfiką specjalistycznej pielęgnacji stóp, dzięki wykładom prowadzonym przez lekarzy – specjalistów diabetologii, dermatologii, ortopedii i flebologii. Część praktyczna realizowana jest w sposób, który umożliwia samodzielne wykonanie zabiegu zaraz po zakończeniu szkolenia.

 

Sobota

  9.00 – 10.30   wykład medyczny – dermatologia    

10.40 – 12.00   wykład medyczny – ortopedia

12.10 – 13.30   wykład medyczny – flebologia      

13.40 – 15.00   wykład medyczny – diabetologia

Niedziela

9.00 – 10.20   prezentacja specjalistycznych preparatów do pielęgnacji stóp (marketing w salonie kosmetycznym)

10.30  - 15.00 pokaz praktyczny z użyciem sprzętu Gerlach Technik (zajęcia z frezarką, itp., pokaz filmów szkoleniowych). Instruktor: mgr Martyna Mrozek - Dżumaga

 

 

 

Podczas szkolenia uczymy następujące zabiegów:

1.        Korekcje wrastania paznokcia – tamponady, klamry korygujące B/S Quick oraz

           rurki Sulci Protektor.

                2.        Rekonstrukcja paznokcia zniszczonego przez przebieg grzybicy lub uraz

                           mechaniczny.

        3.        Praca z frezarką, dobór frezów do opracowywania paznokci.

4.        Usuwanie zrogowaceń, nagniotków, odcisków, itp. z naciskiem na dobór

           frezarek, frezów, odpowiednich preparatów stosowanych w trakcie zabiegu.

 

 


ZAAWANSOWANE

Masaż głęboki stóp

PEDIMYK - GRZYBICE ORAZ POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MIKOLOGICZNYCH

 

 

Szkolenie PEDIMYK przeznaczone jest dla osób, które brały udział w szkoleniu ZDROWE NOGI oraz posiadają w gabinetach frezarki z systemem pochłaniającym oraz przeprowadzają sterylizację narzędzi w autoklawach. Program PediMyk koordynowany jest przez PPP ZDROWE NOGI wspólnie z Zakładem Mikologii Lekarskiej i Dermatologii w Poznaniu pod kierownictwem prof. Zygmunta Adamskiego i Instytutem Mikroekologii. . Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie obejmuje wykłady z lekarzami dermatologii oraz laborantami i instruktorami ZDROWE NOGI na temat procedur prawidłowego pobierania materiału ze zmienionych chorobowo paznokci.

 

 

 

 

 

PEDIORT – SZKOLENIE Z WYKONYWANIA ORTEZ INDYWIDUALNYCH

 

 

Szkolenie PEDIORT przeznaczone jest dla osób, które brały udział w szkoleniu ZDROWE NOGI oraz posiadają duże doświadczenie praktyczne w zakresie zajmowania się stopami z deformacjami. Część teoretyczna obejmować będzie omówienie deformacji stóp, rodzaje obciążeń, materiałów oraz technik protetycznych. Część praktyczna: wykonywanie ortez na miarę pod okiem instruktorów. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

 

 

 

Warsztaty ZDROWE NOGI

 

UZUPEŁNIENIE POZIOMU PODSTAWOWEGO

 

 

Przeznaczone dla osób posiadających elementarną wiedzę z zakresu kosmetyki w obrębie stóp. Ich zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie specjalistycznej pielęgnacji stóp. Warsztaty są uzupełnieniem i usystematyzowaniem wiadomości dostarczonych podczas szkolenia „ZDROWE NOGI”, dlatego osoby, które je ukończyły są przyjmowane w pierwszej kolejności. Mogą odbywać się jako zajęcia indywidualne lub w 2-osobowej grupie, w godzinach od 9:00 do 17:00. Warsztaty trwają jeden dzień lub po ustaleniu zasad z instruktorem, mogą trwać nawet 5 dni (cena ustalana jest na podstawie określenia zakresu zajęć). Warsztaty obejmują pokaz praktyczny oraz samodzielną pracę pod okiem instruktora.

Zakres tematyczny warsztatów „ZDROWE NOGI”

 

1.        Procedury zabiegowe specjalistycznej pielęgnacji stóp

2.        Dobór instrumentów, narzędzi i urządzeń w gabinecie pielęgnacji stóp.

           Podstawy ergonomii pracy.

3.        Zasady higieny w gabinecie pielęgnacji stóp. Dezynfekcja i sterylizacja.

4.        Usuwanie modzeli i odcisków

5.        Korekcje wrastających paznokci (tamponowanie, rurki iniekcyjne, klamry

           plastikowe BS Quick).

 

 

 

 

 

 

ZAKŁADANIE KLAMER DRUTOWYCH VHO OSTHOLD PERFECT

 

 

Szkolenie z zakładania klamer drutowych przeznaczone jest dla osób, które brały udział w szkoleniu ZDROWE NOGI oraz posiadają praktykę w zakresie korekcji wrastających paznokci za pomocą klamer plastikowych BS Quick. Warsztaty odbywają się dla max. 4 osób jednocześnie w godzinach od 9:00 do 17:00. Obejmują pokaz praktyczny oraz samodzielną pracę pod okiem instruktora.